Физическата охрана от „Мултифорс А. С.” ЕООД гарантира спокойна работа в охраняваните обекти и осигурява допълнителна сигурност на вашите служители. Подходяща е за големи промишлени обекти, търговски площи, банки, офиси, магазини, складове, строежи, жилищни комплекси и други обекти, в които има потенциален риск от кражба на пари или ценности.

Физическата охрана (въоръжена или невъоръжена) се осъществява от високо квалифицирани охранителни звена и е съобразена с изискванията на МВР и европейските стандарти. Осъществява се от висококвалифицирани служители, преминали нужните тренировки и обучения, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, при строго спазване на разработените планове и инструкции за охрана за конкретния обект.

Предимства на охраната от „Мултифорс А. С.” ЕООД:

Гъвкав режим

При гъвкав режим охраната на обектите може да бъде денонощна, нощна, дневна, почасова, въоръжена, невъоръжена и специализирана в зависимост от вашите изисквания. 

Професионализъм

Услугите ни се предлагат в съответствие с основните принципи за сигурност, правила и процедури, утвърдени по време на нашия дългогодишен опит в сферата на охраната. 

Национално покритие

Услугите ни се предлагат на територията на цялата страна.