В днешния динамично развиващ се свят, необходимостта от сигурност и ефективна защита на Вашия дом, собственост, компания, търговска дейност, бизнес среда и интереси, са жизнено важни. Въвеждането на мерки за безопасност чрез съвременни системи за сигурност отстранява уязвимостта Ви към нежелани обстоятелства, вследствие на злонамерени действия.

„Мултифорс А. С.” ЕООД предоставя богата гама оптимални коплексни решения, съобразени със специфичните потребности, изисквания и възможности на всеки отделен клиент. Компанията разработва проектите с участието на високо квалифицирани специалисти, инженери и обособени групи от технически изпълнители по доставка, монтаж и поддръжка на системите за сигурност.

„Мултифорс А. С.” ЕООД си партнира със световно известни и утвърдени производители на охранителна техника и електроника, прилагайки пълна гама висококачествени, надеждни и модерни системи за сигурност, иновационни технологични решения, IP технологии.